Uniwersala wiertnica TAIFUN

Seria uniwersalnych mikro wiertnic TAIFUN niemieckiego producenta PERFORATOR

Obejmuje obecnie dwa modele TAIFUN 5 i TAIFUN 15. Obie maszyny charakteryzują się bardzo kompaktową, modułową i uniwersalną konstrukcją.

Seria TAIFUN jest skierowana do wykonywania bezwykopowej instalacji rur, przyłączy domowych oraz instalacji wszystkich rodzajów rur podziemnych. Kompaktowa konstrukcja umożliwia bezproblemowe zastosowanie wewnątrz miast. TAIFUN sprawdzi się wszędzie tam gdzie dla pełnowymiarowych maszyn przewiertowych nie ma miejsca do ich instalacji.

Przykładowe obszary zastosowań maszyn TAIFUN:

 • Sieci zasilające, takie jak gazociągi i wodociągi
 • Systemy odprowadzania ścieków i wody deszczowej
 • Sieci odwadniające i systemy przeciwpowodziowe
 • Sieci ciepłownicze wraz z przyłączami
 • Sieci telekomunikacyjne i światłowodowe (FTTH i FTTX)
 • Kable energetyczne podziemne (od sieci wysokiego do niskiego napięcia)
 • Przyłącza do farm słonecznych i wiatrowych
 • Infrastruktura ładowania dla e-mobilności
 • Zastosowania geotechniczne w tunelowaniu i budowie studni, a także specjalne zastosowania

       w górnictwie.

Oprócz szerokiego zakresu zastosowań, seria TAIFUN może być również wykorzystywana do różnych metod wiercenia bezwykopowego:

 

 • Instalacja przez przeciskanie żerdzi pilotowej i poszerzanie
 • Wiercenie ślimakiem bez rury osłonowej lub z rurą osłonową
 • Przewierty horyzontalne sterowane  HDD z płuczką
 • Przewiert ślimakowy teleoptyczny (tylko dla TAIFUN 15)

Instalacja przez przeciskanie żerdzi pilotowej i następnie poszerzanie. Niezależnie od tego, czy przewiert jest procesem sterowanym czy niesterowanym. TAIFUN w tej technologii może być używany do układania rur o średnicy do 160 mm na długości do 50 m w gruntach przemieszczalnych. Podczas wiercenia przeciskowego żerdzie są wciskane w glebę aż do uzyskania celu, podczas gdy gleba jest rozpierana, a rura produktowa jest wciągana za poszerzeniem w drodze powrotnej. W wersji sterowanej w głowicy pilotowej stosowana jest sonda lokalizacyjna dla dokładnego określenie położenia i kierunku.

Wiercenie ślimakiem bez rury osłonowej lub z rurą osłonową. TAIFUN w konfiguracji wiercenia ślimakowego jest używany do wiercenia otworów o średnicy do 280 mm i długości do 25 m. W tym celu ślimaki wiercące są wyposażone w rurę roboczą (osłonową) lub odwiert odbywa się bez rury osłonowej. W konfiguracji wiercenia z rurą osłonową, po wywierceniu otworu rura robocza jest wpychana przez rurę produktową. W konfiguracji wiercenia bez rury osłonowej instalacja rury produktowej odbywa poprzez wciąganie w stronę maszyny. Metoda ta nadaje się również do wiercenia udarowego DTH w luźnych i litych skałach przy zastosowaniu pneumatycznej głowicy udarowej.

Przewierty horyzontalne sterowane  HDD z płuczką. Wersja wyposażenia do wiercenia płuczkowego umożliwia układanie rur o średnicy do 280 mm i długości do 100 m metodą HDD. Sterowanie odbywa się za pomocą wiercenia pilotowego z systemem lokalizacji głowicy wiercącej. Po wykonaniu odwiertu pilotowego, odwiert pilotowy poszerza się rozwiertakiem, a następnie wciągana jest rura produktowa.

Przewiert ślimakowy teleoptyczny (tylko dla TAIFUN 15): W tej metodzie w pierwszym kroku TAIFUN wciska żerdź pilotową z tarczą optyczną. Pozycja wiertła jest mierzona za pomocą teleoptycznego systemu nawigacji (Theodolite). Korekty kierunku są wykonywane przez odpowiednie ustawienie głowicy wiercącej. W drugim etapie instalowana jest rura ochronna i w tym samym czasie wypychana zostaje rura pilotowa. W trzecim etapie rury produktowe mogą być wpychane lub wyciągane.

Inne specjalne zastosowania TAIFUN: przykład to np. tzw. "Konstrukcja berlińska" praca systemu TAIFUN z okrągłych studzienek oraz bezpośrednio z kolektorów o średnicy wewnętrznej > 1250 mm. Wykonywanie budowy rur przyłączeniowych do domów i systemów odwodnienia powierzchniowego w mieście Berlin.

Seria TAIFUN charakteryzuje się przede wszystkim wszechstronnymi możliwościami zastosowania i różnorodnością możliwych do użycia technik wiercenia. Dzięki temu oferuje swoim użytkownikom poniższe korzyści:

 

 • Ogranicza inwestycje w różne typy maszyn. TAIFUN zastępuje wiele technik wiertniczych.
 • Mniej prac konserwacyjnych i naprawczych niż w przypadku kilku maszyn.
 • Minimalizuje koszty szkolenia personelu wiertniczego. Prosta i intuicyjna obsługa.
 • Prosta i tania logistyka.
 • Możliwość zasilenia z popularnych mobilnych urządzeń budowlanych, które dysponują odpowiednia wydajnością i mocą hydrauliczną np. minikoparka. Stacja hydrauliczna nie jest wymagana.
 • Prosta koncepcja obsługi za pomocą centralnego hydraulicznego bloku sterowania. W przypadku TAIFUN 15 możliwość zdalnego sterowania radiowego.
 • Szybkie i łatwe przezbrojenie pomiędzy poszczególnymi wariantami wiercenia.
 • Przednie i tylne podpory gwarantują optymalne ustawienie maszyn. W wersji TAIFUN 15 podpory wysuwane hydraulicznie jako opcja dodatkowa.
 • Napęd oparty na listwie zębatej gwarantuje szybki, bezstopniowy ruch wózka wiertarskiego oraz zrównanie sił pchania i ciągu.
 • Silniki rotacyjne z napędem bezpośrednim gwarantują równomierną zmianę momentu obrotowego i wysoką wydajność rotacji. TAIFUN 15 posiada dwustopniowy napęd obrotowy z prędkością do 160 obr/min przy momencie obrotowym 1.000 Nm lub 3.100 Nm przy 60 obr/min.

 

 

Innowacyjna, wydajna, bardzo kompaktowa i uniwersalna - seria TAIFUN firmy PERFORATOR wyznacza nowe standardy.