Remonty dróg asfaltowych

Gdy z wiekiem drogi, jakość nawierzchni ulega znacznemu pogorszeniu, konieczna jest wymiana asfaltu. Prawidłowy recykling asfaltu ma kluczowe znaczenie dla ekologiczności transportu drogowego i minimalizacji ilości odpadów, szczególnie biorąc pod uwagę, że asfalt pochodzący z recyklingu powoduje znacznie niższe emisje dwutlenku węgla (CO2).

Zespół finansowanego ze środków UE projektu RE-ROAD („Re-road – end of life strategies of asphalt pavements”) zajął się doskonaleniem strategii utylizacji zużytej infrastruktury dróg asfaltowych.

Zespół projektowy pracuje nad ulepszaniem metod charakteryzowania parametrów usuwanego asfaltu, w celu określania optymalnych sposobów jego recyklingu. Badacze analizują też potencjalne zastosowania odzyskanego materiału oraz prowadzą analizy ryzyka i cyklu życia usuniętego asfaltu. Dodatkowo rozważane są alternatywne metody utylizacji i budowy z perspektywy środowiskowej.
Szczegółowe badanie metod recyklingu usuwanego asfaltu obejmuje również procedury rozdrabniania, przenoszenie asfaltu, podatność na uszkodzenia, strategie demontażu, uwarunkowania środowiskowe, stosowane procesy przemysłowe i opłacalność.
Dotychczas opracowano rekomendacje dotyczące charakteryzowania usuniętego asfaltu, dokonano oceny potencjalnych metod testów, ustalono procedury tworzenia mieszanek i sprawdzono parametry takich mieszanek.

W ramach projektu RE-ROAD opracowano też modele i oprogramowanie do oceny parametrów mieszanek asfaltowych zawierających asfalt z recyklingu, w celu optymalizacji parametrów nawierzchni.