Szkolenia

Szkolenia instytutu DTA-TECHNIK Sp. z o.o.

W ramach szkoleń organizowanych w naszym instytucie technologii bezwykopowych dzielimy się ze słuchaczami wiedzą praktyczna i teoretyczną nabytą na licznych budowach, konferencjach i wielu kursach fabrycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie otwartym tj. nabór odbywa się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu o określonej tematyce i po utworzeniu się minimalnej grupy uczestników zostaje ogłoszony proponowany termin szkolenia.

Standardowe tematy naszych szkoleń to:
  • technologia wierceń HDD,
  • przeciski pneumatyczne,
  • technologia wbijania rur stalowych dużych średnic,
  • materiały płuczkowe przy wierceniach HDD,
  • wiercenia geotermalne wg technologii GRD,
  • zagadnienia krakingu statycznego i dynamicznego,
  • metody ciasno pasowane i inne alternatywne metody odnowy rurociągów,
  • wiercenia ślimakowe,
  • wdmuchiwanie światłowodów oraz technika układania kabli energetycznych przy użyciu wciągarek linowych,
  • różne drogi pozyskiwania finansowania dla branży instalacyjnej.

Nasz instytut pozostaje również otwarty na indywidualne potrzeby słuchaczy i chętnie dopasujemy tematykę szkolenia do specjalnych wymagań.