UDT

Serwis, dokumentacja UDT, wyceny - tel. 62 505 78 78, Bachorzew, ul. Graniczna 2, 63-200 JAROCIN

Urząd Dozoru Technicznego

Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej urządzenia oraz przeprowadzeniu badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego. Wykonujemy:

 • weryfikację stanu technicznego urządzenia podlegającemu UDT,
 • rejestrację urządzenia w UDT (przygotowanie urządzenia, sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie do badań w UDT,udział naszego konserwatora przy badaniach),
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji,
 • naprawy i remonty wózków widłowych i innych urządzeń,
 • modernizację urządzeń – w zakresie posiadanych uprawnień,
 • bieżącą współpracę z UDT w zakresie eksploatacji urządzeń (UTB),
 • okresowe przeglądy konserwacyjne UDT wszystkich urządzeń przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.

Naszym klientom zapewniamy


 • przeglądy konserwacyjne
 • dokumentacja UDT
 • przygotowanie do przeglądów UDT
 • resurs
 • serwis
 • części zamienne