UDT

Serwis, dokumentacja UDT, wyceny - tel. 62 505 78 78, Bachorzew, ul. Graniczna 2, 63-200 JAROCIN

Urząd Dozoru Technicznego

Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej urządzenia oraz przeprowadzeniu badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego. Wykonujemy:

 • weryfikację stanu technicznego urządzenia podlegającemu UDT,
 • rejestrację urządzenia w UDT (przygotowanie urządzenia, sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie do badań w UDT,udział naszego konserwatora przy badaniach),
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji,
 • naprawy i remonty wózków widłowych i innych urządzeń,
 • modernizację urządzeń – w zakresie posiadanych uprawnień,
 • bieżącą współpracę z UDT w zakresie eksploatacji urządzeń (UTB),
 • okresowe przeglądy konserwacyjne UDT wszystkich urządzeń przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.

Naszym klientom zapewniamy


 • przeglądy konserwacyjne
 • dokumentacja UDT
 • przygotowanie do przeglądów UDT
 • resurs
 • serwis
 • części zamienne

Przeglądy i odbiory UDT

Wykonujemy przeglądy konserwacyjne oraz badania Urządzeń Transportu Bliskiego wraz z inspektorem UDT urządzeń takich jak:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe (widlaki)
 • podesty ruchome (załądowcze)
 • żurawie
 • dźwigniki

Wykonujemy przeglądy oraz konserwacje maszyn zgodnie z wymogami UDT.

Oferujemy usługę przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego polegającą na:

 • wykonywaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (zgodnie z terminem ustalonym w rozporządzeniu)
 • Dokonywaniu testów urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania
 • Przesmarowaniu wszystkich punktów smarnych urządzenia
 • Wpisie w dzienniku konserwacyjnym przez uprawnionego konserwatora

Serwis i naprawa

Oferujemy pełną obsługę dźwigników hakowych oraz bramowych, żurawi przenośnych oraz przewoźnych ( HDS ), podestów ruchomych przewoźnych oraz samojezdnych, wózków widłowych w tym specjalizowanych różnego typu w zakresie wszelkich formalności związanych z procedurami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zakres usług to:

 • Weryfikacja stanu technicznego
 • Naprawy bieżące oraz kapitalne remonty
 • Prowadzenie dziennika konserwacji
 • Naprawy oraz modernizacje
 • Montaż urządzeń na podwozie
 • Obliczanie stateczności urządzeń w oparciu o program TrailerWIN i CraneWIN
 • Przygotowanie urządzeń oraz odbiór UDT
 • Obecność przedstawiciela (konserwatora, obsługującego) przy odbiorze UDT
 • Dokumentacje rejestracyjne
 • Dokumentacje naprawcze zatwierdzone przez UDT
 • Wykonywanie tabliczek zastępczych

Firma posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji, napraw oraz modernizacji w/w urządzeń.

UDT

Serwis, dokumentacja UDT, wyceny - tel. 62 505 78 78,
Bachorzew, ul. Graniczna 2, 63-200 JAROCIN