Przewierty HDD na budowie trasy S7

Na południu kraju realizowana jest jedna z najważniejszych w Małopolsce inwestycji drogowych. Chodzi o budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień–Rabka Zdrój. To właśnie tam powstaje najdłuższy w kraju pozamiejski tunel drogowy. Ze względu na konieczność budowy infrastruktury wodociągowej, należało wykonać przewierty w technologii HDD.

GrundoDRILL 15 XP w akcji. Przygotowanie infrastruktury pod wodociąg wymagało w sumie wykonania horyzontalnych przewiertów kierunkowych na długości około 700 mb. Wszystkie otwory posłużyły do instalacji rur stalowych DZ 168 mm, które w przyszłości będą pełnić funkcję osłonową dla wodociągu. Drążenie odbywało się zarówno w pasie drogowym, jak i pod nim, na głębokości sięgającej 4,5 m. Ze względu na fakt, że podłoże na terenie budowy okazało się niejednorodne (miejscami w gruncie dominowała glina z kamieniami, a miejscami łupek czy rumosz skalny), realizacja zadania była dość wymagająca. Wyzwanie dla ekipy wiercącej stanowiły także różnice głębokości w punktach wejścia i wyjścia…