Wiertnice ślimakowe

Wiertnice ślimakowe najczęściej stosowane są do wykonywania przejść instalacyjnych z bardzo wysoką dokładnością spadków. Proces wiercenia odbywa się w kilku etapach. Po precyzyjnym ustawieniu urządzenia wykonywany jest tzw. przewiert pilotowy, a następnie jest on rozwiercany na wymaganą średnicę specjalnym zestawem wiercącym.

Urobek odprowadzany jest na zewnątrz dzięki ślimakom. Równocześnie z pracą nad rozwiercaniem instalowane są rury osłonowe, zabezpieczające wykonywany odwiert. Przewiert kończy instalacja rur przewodowych, które są instalowane poprzez wciskanie i jednoczesne wypychanie rur osłonowych. Sterowanie procesu wiercenia w tej technologii ogranicza się jedynie do utrzymania założonego toru przewiertu w linii prostej.

Najczęściej system kontroli oparty jest na optyce tj. teodolit, laser lub systemy lokalizacji znane z wiertnic HDD.