Wymiana rurociągów – kraking

Siła ciągu przy 250 bar: 400 kN
Siła pchania przy 250 bar: 275 kN
Magazyn na żerdzie: 49 szt.
Siła ciągu przy 250 bar: 275 kN
Siła pchania przy 250 bar: 400 kN
Magazyn na żerdzie: 107 szt.
Siła ciągu przy 250 bar: 377 kN
Siła pchania przy 250 bar: 769 kN
Magazyn na żerdzie: 35 szt.
Siła ciągu przy 250 bar: 395 kN
Siła pchania przy 250 bar: 1272 kN
Magazyn na żerdzie: 34 szt.
Siła ciągu przy 250 bar: 1055 kN
Siła pchania przy 250 bar: 2550 kN
Magazyn na żerdzie: 13 szt.
Długość liny: 45 m
Siła ciągu: 215 kN

Rurociągi

Tak wyglądały początki kanalizacji miejskiej – Cloaca Maxima – główny kanał ściekowy w Rzymie, którego budowę zainicjował Tarkwiniusz Stary w VII w. p.n.e.

Kanał został zbudowany w celu osuszenia podmokłych terenów w dolinie pomiędzy wzgórzami Eskwilinu, Wiminału i Kwirynału. Na osuszonym terenie powstało Forum Romanum. Przepływający w tym miejscu strumień pogłębiono, a jego brzegi zostały wzmocnione. Wody odprowadzano do Tybru.

Początkowo kanał był otwarty, dopiero w 184 p.n.e. cenzor Kato Starszy przeprowadził prace modernizacyjne i kanał został zakryty. W dowód uznania jego statuetkę ustawiono w świątyni. W latach późniejszych kanał był jeszcze wielokrotnie remontowany, czasem nieco zmieniano jego trasę. Kanał ma długość około 600 m, wysokość prześwitu 4,20 m, a szerokość 3,20 m. Jest to najstarszy czynny kanał w Rzymie.

Kraking statyczny


Metoda krakingu statycznego pozwala na bezwykopową wymianę rurociągów na nowe przewody.

To rozwiązanie pozwala wykonać w miejscu starego rurociągu, instalację o średnicy mniejszej, takiej samej lub większej.