Przewierty sterowane pod Tatrami

Instalacja przyłącza wodociągowego w rejonie dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch w Kuźnicach wymagała zastosowania rozwiązania bezwykopowego nie tylko z uwagi na ruch turystyczny, ale i walory przyrodnicze tego miejsca. Prace wiertnicze realizowano w trudnych górskich warunkach geologicznych, w rejonie, gdzie występują głazy, otoczaki i rumosz skalny.

Kuźnice to obecnie powszechnie znana, turystyczna część Zakopanego, położona w dolnej partii tatrzańskiej Doliny Bystrej na wysokości około 1010 m n.p.m. To stamtąd koleją linową można dostać się na Kasprowy Wierch czy wyruszyć jednym z kilku szlaków w wyższe partie Tatr Zachodnich i Wysokich. Właśnie w tym malowniczym miejscu należało zrealizować zadanie polegające na wykonaniu przewiertu sterowanego, w celu zainstalowania przyłącza wodociągowego, na zlecenie SEWiK-u Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej sp. z o.o. Historia tego miejsca rozpoczęła się ponad 200 lat temu i nie miała nic wspólnego z turystyką oraz ochroną przyrody. A wręcz przeciwnie – działało tam z dużym rozmachem centrum hutnictwa i produkcji stali, bardzo istotne na mapie ówczesnej Galicji. Niestety, działalność ta doprowadziła do wycinki prawie wszystkich drzew liściastych, które naturalnie rosły tam od setek lat. Z czasem eksploatacja złóż rud tatrzańskich przestała się opłacać i po niecałych 100 latach ośrodek na szczęście zamknięto i postanowiono przywrócić cenne walory przyrodnicze i turystyczne tego miejsca…