BENTONIT SWELLTONITE HQ

OPIS
Bentonit Swelltonite HQ jest specjalną kompozycją bentonitowo-polimerową o bardzo wysokiej
wydajności, wykonaną na bazie bentonitu klasy Wyoming. Dzięki swej wydajności jest produktem bardzo ekonomicznym, którego jakość i stałość parametrów jest gwarantowana. Produkt
charakteryzuje się bardzo dużą łatwością mieszania w każdego rodzaju mieszalnikach używanych
przy wierceniach inżynieryjnych. Toleruje wodę zarobową kwalifikowaną jako bardzo twarda. Nie
zaleca się dodawania sody amoniakalnej.
Dzięki swym unikalnym parametrom w większości wypadków nie wymaga stosowania dodatków,
na regulacja parametrów reologicznych polega jedynie na zmianie jego koncentracji w roztworze
nwodnym.
Swelltonite HQ jest w pełni ekologiczny, posiada stosowne atesty PZH.

Cena dotyczy worka 25 kg.